Algemene voorwaarden

Kurt Rombaut BV

Een vraag? Advies? Een offerte?

Algemene voorwaarden

  • Correcte service vraagt om correcte betaling. Gelieve de vervaldatum te respecteren.
  • Alle klachten moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief geschieden.
  • Bij niet betaling zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die bepaald wordt 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro. Ook de wettelijke intresten zijn door de klant verschuldigd.
  • Alle materialen die geleverd en/of geplaatst zijn blijven eigendom van Rombaut BV tot betaling van de factuur.
  • Garantie en service zijn enkel toepasbaar na volledige betaling van de factuur.
  • Voor alle geschillen zullen uitsluitend de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde, de rechtbank van koophandel in Dendermonde of het vredegerecht in Sint-Niklaas bevoegd zijn.
  • Omwille van snel veranderende prijzen is een offerte slechts 2 dagen geldig. Bij akkoord offerte, één exemplaar ondertekend terugsturen en een voorschot van 40% betalen.
  • Een offerte is slechts een raming voor de gebruikte materialen alsook de werkuren. Achteraf worden zowel de effectief gebruikte materialen als gepresteerde werkuren verrekend.

 

Rombaut BV
Houten Schoen 71
9100 Sint-Niklaas

Telefoon: 0473 40 24 08
BTW nummer: BE 0822.032.537

Contactformulier